Utstilling på Café Allé

Utstilling på Café Allé


| 25.03.2004


STED

Et lite område i Oslo.  Rammet inn av tungt traffikerte veier som Ullernchaussèen og Vækerøveien.  Bebygget og bebodd - ikke sentrumstett eller storbytett, men tett nok?  Her kan jeg fortsatt finne trær,  treklynger og smale striper som minner meg om skog.

TID

Fra èn dag til den neste.  De små forandringers tidsskjema,  dokumentert over en periode på to år.   Fanget inn av fotoapparatets og filmens mikrosekund-mekanismer:  Åpne,  eksponere,  lukke.  Knoppenes forvandlinger, utkrystallisert i en frosset form.  Et øyeblikksbilde fra naturens tålmodige tid.

BEVEGELSE<br>En daglig spasertur.  Ned en vei, til venstre i en annen. Tar snarveien nedover en trekledt åsside,  krysser over T-banen.  Fortsetter langs gangstier gjennom boligområder og grøntarealer.  Skjærer skrått oppover,  gjennom et skogholt og tilbake. 

Rundt i ring.   Men turen i seg selv,  det jeg oppdager og tar med meg...