Rent italiensk i Trondheim

Rent italiensk i Trondheim


| 15.08.2002


Puro er en italiensk restaurant med ambisjoner, noe som speiles i en godt sammensatt meny. Kjøkkenet har stabilisert seg på et godt nivå, der tradisjon og fornyelse kombineres på en vellykket måte.