Kristoffer Hovland er Årets Kjøkkensjef 2004

Kristoffer Hovland er Årets Kjøkkensjef 2004


| 18.03.2005


Juryen skriver blant annet: «Kristoffer er opptatt av råvarene sin opprinnelse og kvalitet. Han vil at norsk matkultur skal forankres og videreutvikles på samme måte som faget videreutvikles, men hvor man samtidig tar vare på de grunnleggende teknikker. Sin unge alder til tross har han i en årrekke vært nevnt i første rekke blant likemenn, for nettopp sin faglige dyktighet, entusiasme, grundighet, skaperevne og omsorg både for medarbeidere og lærlinger...» Ikke minst er han kjent som en dyktig og inspirerende lagleder for det norske landslaget for kokkelærlinger.